Cağaloğlu Rauf Paşa Konağı
Rauf Paşa Konağı; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Ankara Caddesine cepheli olarak 1885 tarihinde inşa edilmiştir. Cağaloğlu meydanındaki kavşakta İran konsolosluğunun karşısındadır. Kagir üç katlı bir yapıdır. Bina ya sonradan birçok ekleme yapıldığı için özgün halinden çok şey kaybetmiştir.
Tarihi bina, 1865 tarihli Hocapaşa yangınında yanan Rıfat Paşa'nın ahşap konağının yerine kagir olarak Rıfat Paşa'nın oğlu Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştır. 24 Eylül 1885'te konak ve bahçesine inşa edilen iki yapı, Sultan I. Mahmut Vakfı'na ait iken Maliye hazinesine geçmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, başkent içindeki bazı paşa konaklarının idare binası olarak kullanıldığı dönemde, Rauf Paşa Konağı da Nafia Nezaretine tahsis edilmiştir. Bahçesinde yer alan diğer yapılar ise Emniyet Sandığı ve Teyyare Cemiyeti’ne verildi. 1931-1932'ye kadar Nafia Nezareti Dairesi olarak kullanılan konak, bu tarihten itibaren İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü ve Maarif Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. 1983'te, konağın kullanımı tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. Yapı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmakta iken yanmıştır. Şimdi yeniden restore edilmektedir.

Suriçi Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar