Sultanahmet Talat Paşa Konağı
Talat Paşa Konağı; İstanbul Suriçinde Sultanahmet Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesinin kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Talat Paşa 1917 – 1918 döneminde Sadrazamlık yapmış olup bu konak aynı zamanda resmi konut olarak kullanılmıştır. Talat Paşa Konağı dört katlıdır. Yapı kagirdir. Birinci kattan sonra konsol olarak öne çıkmaktadır. Zemin katta uzun bir ilave bir yapı bulunmaktadır. Yapı 1978 yılında Mimar Cengiz Bektaş tarafından restore edilmiştir. Bir dönem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kullanılmaktadır. Ön cephede her katta üçer pencere vardır. Binanın çatısı ahşap ve kiremit kaplıdır. Her kat arasında cepheyi dönen beyaz silmeler vardır.
Mehmet Talat Paşa, 1874 yılında Kırcaali’de doğmuştur. İttihat ve Terakki kurucularından ve önde gelen liderlerindendir. Babası Kırcaali'nin Çepelce, annesi de Dedeler köyünden; Anadolu’dan buraya göçmüş Türk soylu ailelerdendir. 1898 ile 1908 arasında, Selanik Postanesinde bir postacı olarak görev yaptı. Sonunda, bu posta biriminde 10 yıl hizmet ettikten sonra, Selanik Postane başkanı oldu. Jön Türk hareketinin komplocusu gerekçesiyle 1908 yılında, İttihat ve Terakki Komitesi üyeliği için görevden alındı. Ancak, 1908 Jön Türk Devrimi'nden sonra Edirne milletvekilliği, dahiliye nazırlığı ve 1917'de sadrazamlık yapmıştır. 1909 yılında kurulan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasının ilk büyük üstadı olarak 1 yıl görev yapmıştır. Temmuz 1913 yılında Başbakan Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra, Talat Paşa tekrar İçişleri Bakanı oldu. Enver Paşa ve Cemal Paşa ile Talat Paşa Üç Paşalar adlı bir grup kurdu. Mehmet Talat Paşa, I. Dünya Savaşı sırasında Ermenileri tehcir etmek için Tehcir Kanununun çıkarılmasında etkin rol oynamıştır. Bolşevik Devriminin gerçekleşmesiyle savaştan çekilen Rusya ile 3 Mart 1918'de imzalanan Brest Litovsk Barış Antlaşması'na Osmanlı Devleti temsilcisi olarak imza atan Talat Paşa'nın çabaları neticesinde Rusya, 1878'de 93 Harbi sırasında işgal ederek aldığı tüm toprakları olan Ardahan, Kars, Artvin ve Batum Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenilgi ile ayrılacağı görülünce, İttihat ve Terakki'nin bir kısım ileri gelenleri ile birlikte, 3 Kasım 1918'de İstanbul limanında bekleyen bir Alman denizaltısı ile Berlin'e kaçtı. Sadece bir hafta sonra Osmanlı Devleti Müttefiklere teslim oldu ve Mondros Mütarekesi imzalandı. 1918 yılında ülkeyi terk etmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti Talat Paşa'yı yargılamıştır.

Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'nda aldığı yenilginin ardından yurt dışına kaçarak yerleşen Mehmet Talat, 15 Mart 1921 tarihinde,Berlin'nin Charlottenburg semtindeki Hardenberg strasse'deki evinden dışarı çıktıktan sonra, bir Ermeni komitacı ve Ermeni Devrimci Federasyonu üyesi olan Soğomon Tehliryan tarafından suikasta uğrayarak yaşamını yitirmiştir. Soğomon Tehliryan cinayeti işlediğini itiraf etti. İki günlük suikast denemesinden sonra, tehcirde geçirdiği travma nedeniyle ve cinnet geçirdiği gerekçesiyle Alman mahkemesi tarafından suçsuz bulundu. Tehliryan, Alman Mahkemesinde 1,5 günlük bir yargılama sonrasında beraat etmiştir.Soğomon Tehliryan tarafından öldürülüşünün ardından TBMM'nin 1926 yılında kabul ettiği bir kanunla ailesine ev tahsis edilmiş ve şehit aylığı bağlanmıştır. Ölümünden sonra Berlin'de Türk Mezarlığına gömülen Mehmet Talat Paşa'nın mezarı, 1943 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye'ye taşınmış ve Abide-i Hürriyet şehitliğine gömülmüştür.

Suriçi Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar