Beyazıt Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Konağı
Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Konağı; İstanbul Suriçi Fatih Beyazıt Darülfunun caddesine cepheli olarak Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak kullanılmaktadır. Sadrazam Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa için Fransız mimar Bourgeois'ya yaptırılmıştır. Fuat Paşa'nın ölümünden sonra Maliye Bakanlığı binası olarak kullanıldığında "Maliye Konağı" olarak da anılır. 1999 yılındaki Marmara Depremi’nde büyük hasar gören bina yenilenerek 19 Aralık 2010 hizmete açıldı.
Keçecizade Mehmet Fuat Paşa 1814 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tanzimat döneminin önde gelen üç siyasi liderinden biridir. Sultan Abdülaziz saltanatında iki kez sadrazam ve toplam on yıla yakın Hariciye Nazırlığı yapmıştır. Siyasi başarılarının yanı sıra keskin zekası ve nükteleriyle ün kazanmıştır. Tanınmış şair ve alim Keçecizade İzzet Molla'nın oğlu, Rumeli Kazaskeri Mehmet Salih Efendi'nin torunudur. Annesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın torunlarındandır. Fransızca eğitim verilen Tıbbiye Mektebi'nde okudu. Babıali Tercüme Kalemi'ne girdi. 1843'te Portekiz, daha sonra Bükreş'de Romanya ve St Petersburg Rusya elçiliklerinde bulundu. 1852'de Mısır idaresinin reformuyla ilgili müzakereler için Kahire'ye gönderildi. Kırım Savaşı'nın en kritik dönemlerinde Hariciye Nazırlığı yaptı. Paris Barış Antlaşması müzakerelerinde bulundu. 1854'ten itibaren tanzimat reformlarını planlamakla görevlendirilen Meclis-i Ali-i Tanzimat üyeliğinde ve birkaç kez başkanlığında bulundu. Fransa'ya yakın politikasından dolayı İngiltere'nin baskısıyla 1856'da dışişleri bakanlığından uzaklaştırıldı ise de 1858'de yeniden bu göreve geldi.
Fuat Paşa'nın Şehzade Camii karşısında muhteşem bir konağı vardı. Bu yapı 11 Aralık 1864 gecesi yanmış ve Paşa, Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın Sirkeci Demirkapı'daki konağına taşınmıştı. Bir süre sonra bu konak da yandı. Bu felaket üzerine Padişah Abdülaziz Beyazıt'ta bugün İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan kagir binayı yaptırarak paşanın kullanımına tahsis etti. Ancak bu konak 1867'de Maliye tarafından müsadere edildi. Paşa'nın Küçük Çamlıca'da yazlık bir köşkü olduğu, 1852 tarihinde oğlunun ölümü dolayısıyla buradan ayrılıp Bebek'teki Hekimbaşı Yalısı'na taşınması üzerine bunun boş kaldığını bildirmektedir. Paşa'nın ölümünden sonra varislerine intikal eden köşk bugün mevcut değildir.

Suriçi Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar