Cağaloğlu Bülbül Tevfik Paşa Konağı
Bülbül Tevfik Paşa Konağı; İstanbul Cağaloğlu 1866 tarihinde Sadaret müsteşarı Bülbül Tevfik Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bina tadilat sırasında yeniden betonarme olarak yenilenmiştir. 876 metrekare arsa üzerine 360 metrekare arsa üzerinde 1.400 metrekare olarak inşa edilmiştir. Yapı 4 katlıdır. Yapı dört katlıdır. Yapının cephelerinin orta kısımları dışarı doğru ‘’t ‘’ formları halinde inşa edilmiştir. Orta kısımları üçer tane pencereleri olan biridir. Bazı cephelerde bu orta bölüm pencereleri yuvarlak kemerlidir. Her katlar arası yapıyı dönen silmeler vardır. Bina kagir olarak inşa edilmiştir. Yapıya birinci kattan girilmektedir. Cephelerin simetrik olan sağ ve sol taraflarında hep ikişer pencere bulunmaktadır. Pencereler silme ile çevrelenmiş, dikdörtgen pencerelerdir.
Daha sonra Bezmi Alem Sultanisi Öğretmen Okulu Yatakhanesi, Ameli Hayat Mektebi, Maliye Tahsil ve Tahakkuk Şubesi olarak kullanmıştır. Konak Cumhuriyet döneminde yapı Hazinei Milliye’ye aittir. 1937 tarihinde Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 1950 Ders Yılından itibaren de Kız Enstitüsü olarak kullanılmaya başlanmış ilkokula dayalı 5 yıllık teorik meslek dersleri programı ile Cağaloğlu Kız Enstitüsü olarak öğrenimini sürdürmüştür.

Suriçi Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar