Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Konağı
Kayserili Ahmet Paşa Konağı; İstanbul Suriçi Fatih Süleymaniye Molla Hüsrev mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokağında 1875 yılında inşa edilmiştir. Konak üç katlı ve Cihannümalı olup Kayserili Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Konak, kagir bir bodrum üzerine oturan ahşap bir yapıdır. Zemin katta iki giriş de aynı taşlığa açılmaktadır. Zemin katın üzerinde, aynı plana sahip iki kat daha bulunmaktadır. Bu ik katın da üzerinde ''t'' planlı, 1 sofa ve iki odadan ibaret bir cihannüma bulunmaktadır. Konağın cephesi, çifte çıkması, aralardaki pilastrları, pencere pervazlarını ve çıkmaları taçlandıran üçgen biçimli alınlıkları ile Osmanlı mimarisinde 19. yüzyılın ortalarında moda olan ampir üslubu yansıtmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup kiremitle kaplanmıştır.
Kayserili Ahmet Paşa,1806 yılında Kayseri’de doğmuştur. Er olarak katıldığı donanmada zekası ve yeteneğiyle kısa sürede 1840 yılında riyale yani tuğamiral olmuştur. 1845 yılında patrona yani tümamiral daha sonrada 1850 tarihinde Kapudane bugünkü ismiyle oramiral olmuştur. Kırım Savaşı'na (1853-1856) Karadeniz Filosu komutanı sıfatıyla katıldı. 1855'te, Sivastopol'un alınmasında önemli rol oynadığından vezirlik payesiyle ödüllendirildi. Cezayir-i Bahr-i Sefit, İzmir, Sayda ve Yanya valiliklerinde bulunduktan sonra 1873 yılında Bahriye Nazırı oldu. 30.05.1876 tarihinde Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayına katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı donanmayla denizden ablukaya alma işini üstlendi. Çerkes Hasan Olayı'nda yaralandı. Sultan V. Murat döneminde ikinci kez Bahriye Nazırı oldu. Ünvanı haziran ayında Kaptan-ı Derya oldu. Ardından Sultan II. Abdülhamit tarafından görevden alındı. 1877 Tuna valiliği verilerek İstanbul'dan uzaklaştırıldı. 1877-1878 Türk-Rus Savaşı sırasında Rusçuk muhafızı olarak görev yaparken, yaşlılık ve hastalığı nedeniyle İstanbul'a dönmesine izin verildi.

Yapının iç kısımları süslemelerinde de batı üslubunun hakim olduğu görülmektedir. Duvar yüzeyleri bazı mekanlarda panolar halinde bölünerek bunların üzerine manzara ve deniz resimleri yapılmıştır. Bir odanın tavanında İstanbul manzaraları görülmektedir. İkinci katta, arka cepheye bakan bir odanın tavanında ise yoğun bir kartonpiyer süsleme görülmektedir. Bodrum katı beşik tonozludur. 20. yüzyılda bölgede yaşanan çöküş ve sosyo-ekonomik değişim sonucu, konak sahibi tarafından bekar odaları halinde kiraya verilerek 1976'ya kadar kullanılmıştır. 1976'da yıkım ruhsatı alınmış, arka cephesi kısmen yıkılmış durumda iken, yıkım durdurulmuş, eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü tarafından 1978'de kamulaştırılmıştır. Bu genel müdürlüğe bağlı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nden y. mimar Nurhan Ercan'ın hazırladığı projeye göre 1986-87'de yapı ihya edilerek, 1988'de ''taşınmaz tabiat ve kültür varlıkları kurulları'' İstanbul Şubesi'ne büro olarak tahsis edilmiştir. Restorasyon sırasında konağın planında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kasım 2006’da Kayserili Ahmet Paşa Konağı, Kudeb Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir ve o tarihten beri yapı bu müdürlük tarafından kullanılmaktadır.

Suriçi Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar