Tophane Karabaş Mustafa Ağa Camii
Karabaş Mustafa Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Kemeraltı Caddesi Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak köşesinde inşa edilmiştir. Caminim kesin inşa tarihi belli değildir. Cami, Babüssaade Ağası Karabaş Mustafa Bin Korkut Bey tarafından 16. yüz yılda yaptırılmış. Müteaddit zamanlarda tamir görmüştür.1957 yılında Başbakan Adnan Menderes’in yıkımları sırasında istimlak edilmiştir. Daha sonra yeri değiştirilerek yeniden eskisine benzer şekilde inşa edilmiştir. Zaviye, sıbyan mektep ve namazgahtan eser kalmamıştır. 295 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami duvarları taş ve tuğladır. Kare bir planda olup, çatısı ahşaptır. Tek şerefeli minaresi tuğladan olup, külah tamirler sırasında taştan yapılmıştır. Haziresinde banisi ile Kılıç Ali Paşa Camii yazılarının hattatı Demirci Kulu Yusuf Efendi ve diğer şahıslar medfundur. Mezarlığın etrafı taş duvarla çevrilidir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar