Tophane Hacı Mimi Camii
Hacı Mimi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Hacı Mimi Mahallesi Külhan Sokak.4 numarada inşa edilmiştir. Caminin banisi El Hac Mehmet Çelebi’dir. Camii 16. yüzyılda yapılmasına karşın kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Camii üzerinde yapılışı anlatan bir kitabe bulunmamaktadır. 1900 yıllarında cami harap olmuş, mahalle sakinlerinin çoğunluğunun gayri Müslim olması nedeniyle cami ile kimse ilgilenmemiştir. 1959 yılında mahalle muhtarının öncülüğünde bir dernek kurularak cami yeniden yarım kubbeli, tek minareli olarak inşa edilerek tarihi hüviyeti yok edilmiştir. 250 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami betonarme bir yapıdır. Çatı beton olup, tek şerefeli bir minaresi vardır. Cami 130 metrekare alan üzerine kuruludur. 200 kişilik kapasiteye sahiptir. Namaz vakitlerinde 20-30 kişi , Cuma vakitlerinde 200-220 kişilik cemaat bulunur.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar