Kasımpaşa Yeldeğirmeni Camii
Yeldeğirmeni Camii veya Abdülkerim Efendi Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Kadı Mehmet Efendi Mahallesinde Babadağ yokuşu ile Bahriye Hastanesi Sokağı’nın kesiştiği noktada 1591 tarihlerinde Hünkar İmamı Abdülkerim Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Mevcut bina 1883 de Bahriye nazırı olan Hasan Hüseyin Paşa’nın kızı Sabiha Hanım tarafından 1889 da yeniden yaptırılmıştır. Mescit buradaki eski Yahudi meşatlığının bulunduğu alana yapılmıştır. Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki ülkeleri feth etmesiyle Afrika’dan maymun getirip İstanbul’da o tarihlerde moda olmuştu. Aslında eğitimli olan maymunlar gemi direklerine çıkarak korsan gözcülüğü yaparak denizcilere yardımda bulunmuşlardır. Hatta tersane önünde maymun besleyip satan esnaf türemiş idi. Fakat caminin banisi bu maymunları eğlence aracıdır diyerek imha ettirmiştir. Bundan dolayı Maymunkeş İmam ismi kendisine verilmiştir.
200 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami alanı 150 metrekare olup, duvarları kargir, çatısı ahşaptır. Tek şerefeli minaresi tuğla iken, 1978 de yontma taştan yeniden yapılmıştır. Yapı kesme taş malzemeden kare planlı olarak inşa edilmiştir. Küçük bir girişten sonra son cemaat yerine oradan da iki kanatlı bir kapı ile ana ibadet mekanına girilir. Kadınlar mahfiline son cemaat yerinden çıkılır. Kadınlar mahfilinin iç mekana bakan tarafı tamamen kafesle kapatılmıştır. Girişte solda müezzin mahfili bulunur. Mermerden bir mihrap ve vaaz kürsüsü bulunur. Minber ise mermer görünüşlü olmasına rağmen merdivenler yaldızla boyalıdır. Mekanı mihrap duvarında iki diğer cephelerdeki üç pencere ile aydınlatılır. Mabet duvarı ahşap madalyonlarla süslenmiştir. Minare tek şerefeli ve kısadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar