Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Camii
Sururi Mehmet Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde 1561 tarihinde inşa edilmiştir. Sururi Mahallesi’ne de ismini veren Musluhittin Mustafa Sururi Efendi bir hocadır. Kasımpaşa Medresesinde de hocalık yapmıştır. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya uzun yıllar hocalık yapmıştır. Musluhittin Sururi bu camiyi yaptırabilmek için tüm malını mülkünü satmıştır. Caminin minberi ise Uzunbey ismiyle tanınan Tersane Emiri İbrahim Bey tarafından konmuştur. Harap olan cami yüz yıla yakın bir zaman metruk bir halde iken, 1956 yılında kurulan bir dernek tarafından temelden yapılmış, 1962 yılında ibadete açılmıştır.

Cadde boyunca gelir getiren dükkanların üst kısmında ter alan Camii ve avlusu bulunur. 2400 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami betonarme yapıdır. Kubbeli ve tek şerefeli olan cami bahçe ve avlu dahil 456 metrekare alan üzerine kuruludur. Caminin harimi kare planlıdır. Caminin girişinde iki sütun ile taşınan kadınlar mahfeline buradan çıkılır. Girişin sağında ise Müezzin Mahfeli yer alır. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü mermerden yapılmıştır.

Mihrabın üzerinde yer alan pencerelerin ortasında yuvarlak bir pencere vardır. Son cemaat yeri doğuda ve batıda iki kemerli kuzeyde üç yuvarlak kemerli pencere aydınlık kılınmıştır. Harimin alt pencere hizalarında altına kadar Kütahya çinileri kullanılmıştır. Kare kaide üzerinde silindir gövdeli tek şerefeli minare doğu duvarına bitişiktir. Sururi Efendi’nin mezarı mihrap duvarındadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar