Kasımpaşa Sinan Paşa Camii
Sinan Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Kaptanpaşa mahallesi Üst Yumak Sokakta Sadrazam Sinan Paşa tarafından 1579 tarihlerinde inşa edilmiştir. Okmeydanı, Sinanpaşa Mahallesindeki camii, Yemen Fatihi Koca Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami harap bir vaziyette iken, kadro harici olduğu sırada şadırvanı, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii’ne nakledilmiştir. 20-25 sene harap vaziyette olan cami 1959 yılında tamirat görerek yeniden ibadete açılmıştır. Horasan taşından olan caminin duvarları sıvanarak mimari özelliği ortadan kalkmıştır. 1970 yılında cami’in çatısı açılarak üç kubbeli plana dönüştürülmüş ve son cemaat mahalli ilave edilmiştir. 1984 yılında cami’in sıvaları kazınarak eski mimari hüviyetine kavuşturulmuştur. Caminin mihrabı mermer, minberi ahşaptır. Ahşap çubuklarla tavan hareketlendirilmiştir. Kadınlar mahfili cami içinde u formundadır. Kadınlar Mahfiline Son Cemaat yerinden merdivenle çıkılmaktadır. İç mekanı mihrap yönünde üstte yuvarlak kemerli üçlü, diğer yönlerde üstte ve altta dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Tek şerefeli bir minaresi vardır.1990 yılında cami’in bahçesine yedi katlı bir bina inşasına başlanmıştır. Cami avlusunun duvarına bitişik Kadiri tarikatından Hamdi Baba türbesi bulunmaktadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar