Kasımpaşa Seyyit Ali Reis Camii
Seyyit Ali Reis Camii veya İbadullah Mescidi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi Seyit Ali Mescidi Sokağında 1588 tarihlerinde inşa edilmiştir. Camii, 1552 de Mısır’a Kaptan olmuş, 1562 yılında vefat etmiş olan Seyit Ali Reis tarafından 1588 yıllında yaptırılmıştır. Sultan III. Murat bu bölgeye halkın arz ve taleplerini dinlemek için gelmiş, halkı toplu halde görünce “İbadullah cem oldu sebebi nedir öğrenilsin” diye ferman buyurması nedeniyle bu mahalleye İbadullah Mahallesi, cami de İbadullah ismi ile anılmıştır.

Duvarlar moloz taştan olup,  çatısı ahşap tır, Minarenin temeli taş ve tuğladan, üstü ve külahı sonradan yapılmıştır. İki katlı pencereler ile aydınlatılan harimi örten ahşap kubbe son onarımda kaldırılıp betonarme bir tonoz konulmuştur. İki sütunla taşınan kadınlar mahfeli yapının kuzeyindedir. Cami, 1986 yılında önemli bir tadilat geçirmiş, içerisi tamamen çiniyle kaplanmıştır. Üzeri küçük bir kubbe ile örtülmüştür. Caminin banisi hazirede gömülüdür.

192 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami binası 120 metrekarelik alana oturur. Caminin bitişiğinde akar halde bulunan bir sarnıç ve mezarlık bulunmaktadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar