Kasımpaşa Seferikoz Camii
Seferikoz Camii veya Gümrükçü Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Kasımpaşa Kadı Mehmet Mahallesi Hasköyyolu Caddesi üzerinde 17. yüzyılda Sivrikoz Mehmet Efendi tarafından yarım ahşap fevkani bir mabet olarak yaptırılmıştır. Hasköy Caddesi genişletildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun 11.06.1983 tarih ve 15107 sayılı kararıyla cami tamamen yıkılmıştır. Bu caminin vakfiyesi önceden Fatih Cibali’deki Seferikoz Mehmet Efendi Mesciti ile aynı dönemde yapılmış olması muhtemeldir. Bu caminin vakfiyesi sonradan Kasımpaşa’daki Camii Kebir camiine devredilmiştir.1979 yılında yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan Zindan arkası mezarlığının giriş kapısı üzerine inşasına başlanmış 1981 yılında tamamlanıp ibadete açılmıştır. Zindan arkası mezarlığının giriş kapısı üzerine iki katlı, kubbeli ve tek minareli olarak yapılan cami 300 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen betonarme yapı olup cami 104 metrekare alan üzerine kurulmuştur.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar