Kasımpaşa Kulaksız Ahmet Reis Camii
Kulaksız Ahmet Reis Camii veya Kulaksız Çarşı Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi, Kulaksız Caddesi üzerinde 1564 tarihlerinde Şehsuvarzade Kaptan Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Son onarımdan sonra camiye konan kitabede camiinin 1600 tarihinde yapıldığı belirtilir. 1680 tarihlerinde Eğribozlu Kulaksız Ahmet Reis tarafından yeniden ihya edilmiştir. Minberini de bu yüzyılın sonlarına doğru Basra Valisi Gümrükçü Hüseyin Paşa koydurtmuştur. Fatih Sultan Mehmet Okmeydanına gelince ferman buyurur. Bu mahalle halkı fermana duyarsız kalınca “Bunlar ferman duymazlar mı” ifadesiyle bu beldeye Kulaksız ismi verilmiştir.
Cami, 1925 yılında tamamen yıkılmıştır. 1965 yılına kadar harabe olarak kalmıştır. 1965 yılında mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşların yardımıyla yeniden temel atılmış 1970 yılında ibadete açılmıştır. Cami kargir, duvarları taştan, çatısı ahşaptır. Tek şerefeli bir minaresi olan cami iki katlıdır. İki katlı olan caminin altı şadırvandır. Caminin bitişiğinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın Sarnıçcı Başının kabri bulunmaktadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar