Kasımpaşa Haşimi Osman Efendi Camii
Haşimi Osman Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi Kadı Mehmet Sokağı 62 adresinde 1547 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kesin inşa tarihi belli değildir. Mescidin banisi Sivaslı Seyyit Haşimi Osman Efendi 1594 tarihlerinde vefat etmiştir. Vefatından sonra burası çeşitli tarikatlerin Halvetilerin, Şabanilerin, Kadirilerin faaliyet gösterdikleri bir merkez olmuştu. Son postnişin Mehmet Süreyya Baba döneminde bir Bektaşi merkezi olmuştu. Mehmet Süreyya Baba 1930 tarihlerinde vefat etmiştir. Duvarlar moloz taşından kargir, kareye yakın planlı, ahşap çatılı olup, tek şerefeli bir minaresi taş ve tuğladandır. Kubbesi çatı altı görünmeyen yarım kubbe şeklinde yapılmış, içerisi tamamen çini kaplanmış, minare aynın muhafaza edilmiştir. Cami’inin avlu kapısı dışında bir çeşme bulunmaktadır. Çeşmeyi ilk yaptıran,1620 yıllarında Sadrazam Güzelce Çelebi Ali Paşa’dır. 1702 yıllarında Solak Nezir Ağa tarafından, 1764 yıllarında Sultan II. Mustafa tarafından tamir ettirilmiştir.
Caminin haziresinde Şeyh Haşimi Emir Osman Efendi ile Haleflerine ve bunların ailelerine ait onaltı ahşap sanduka bulunmaktadır. Ayrıca caminin yanında yerde camiye ait hazire olup, buradaki mezar taşlarında buraya cemaat olmuş önemli zevatın rütbe ve mesleğini gösteren işaretler ve yazılar vardır. Mescidin yanında bulunan tevhithane de derviş hücreleri, tekkenin türbe ile ilişkili bir tevhidhanesi bulunmakta idi. Bu türbe ile ayin mekanının birleştirme örneklerinden biridir. Reşat Ekrem Koçu’nun yazılarında Kulaksız Camii’nin yanmasından sonra buradaki mescide bir minare eklenerek bir camii oluşturulmuştur. Bu şekilde tevhithane ve mescit yan yana faaliyet göstermişlerdir. Mescidin ahşap çatısı ve döşemeleri 1985 yılında yenilenmiştir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar