Hacı Hüsrev Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa İstiklal Mahallesi Paşalı Hasan Sokakta 1640 tarihlerinde o dönemin devlet adamlarından Hacı Hüsrev tarafından yapılmıştır. Hadika’da Caminin minberinin Hacı Hüsev’in torunu Fatma Hatun tarafından konduğunu yazar. Cami sakinleri bahçe duvarı yapımı sırasında bahçeden 1611 tarihli bir kitabe bulmuşlardır. Caminin duvarları kagir, çatısı ve son cemaat yeri ahşaptır. Tek şerefeli minaresi tuğladandır. Kuzeyden ve güneybatı tarafından olmak üzere iki girişi bulunan kagir yapının ana mekanı kare formundadır. Son cemaat yerinden girilen ana mekana, doğu duvarından yuvarlak kemerli açıklıktan ulaşılan bir bölüm eklenmiştir. Caminin ahşap çatısı kiremitle örtülmüştür. Güneyde kuzeyde ve batı cephelerinde bulunan yuvarlak pencerelerle iç mekan aydınlatılmaktadır. Ahşap olan Son Cemaat yerinin batı köşesinden kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır. Cami uzun yıllar bakımsız kalmış, bilahare tamirat görmüş, içi çinilerle süslenmiştir.
Caminin yanında Tarihi çeşme kitabesi üzerinde Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi tamir ve ihya eden Sadrazam Abak Halil Hamit Paşa Muharrem 1198 tarihi yazılıdır. Caminin bahçesinde tarihi bir kuyu, ona yakın tarihi mezar taşları ve kalıntısı bulunmaktadır. Mihrabın yanındaki mezarın Hacı Hüsrev’e ait olduğu söylenmektedir. Vakit namazlarında cemaati 20-30 kişi, Cuma namazlarında cemaati 90-100 kişi civarındadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar