Kasımpaşa Hacı Ahmet Camii
Hacı Ahmet Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Hacı Ahmet Mahallesi Karakol Sokağı ile Hacı Ahmet Karakuzu Sokakları arasında inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Hasırcı Başı Hacı Ahmet’tir. Yapı grubu 1548 tarihlerinde yapıldığı sanılmaktadır. Camii ile birlikte Çeşme ve okul inşa edilmiş olup bugüne hiçbiri kalmamıştır. 1955 yılında halk tarafından yeniden inşa edilmiş, minaresi de yenilenmiştir. Yapının ilk orijinal yapı ile hiç alakası yoktur. Bin metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami betonarme yapıdır. Bina dikdörtgen bir plana sahip olup, çatısı kırma çatılıdır. Camii cephelerinin doğu, batı ve güney cephelerinde pencereler vardır. Doğu yönüne sonradan bir bölüm ilave edilmiştir. Tek şerefeli minare olan camii, kubbesiz, bahçe avlu dahil 250 metrekare alan üzerine kuruludur. 1992 yılında giriş kısmına ilave yapılmış, sol kısım genişletilmiş ve tezyinat yapılmıştır. 250 kişilik kapasiteye sahiptir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar