Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet Efendi Camii
Eyyühüm Ahmet Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesinde Ahmet Efendi Camii Sokağında 16.yüzyılında inşa edilmiştir. Kadı Şemsettin Ahmet bin Yusuf Yegani tarafından inşa edilmiştir. Mescidin minberini Sinan Paşa’nın kızı Kamer Hatun koydurmuştur. Evliya Çelebi caminin cemaatinin gayet şekçin kimseler olduğunu yazmıştır. Camii 1862 yılında tamir görmüştür. Hadika’da banisinin kabrinin mescidin yanındaki hazirede olduğunu belirtir. Zamanla harap olan camii 1968 yılında bir dernek tarafından kare planlı olarak tekrar aslından farklı olarak inşa edilmiştir. Caminin civarında bulunan medrese ve hamam tamamen ortadan kalkmıştır. Bugün o sokakta bulunan Sefer Dede Türbesi Hamam kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar