Kasımpaşa Çorlulu Ali Paşa Camii
Çorlulu Ali Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Taşkızak Caddesi Camialtı tersanesi içerisinde 1707 tarihinde inşa edilmiştir. Cami, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çorlulu Ali Paşa Sultan III. Ahmet döneminde sadrazam olmuştur. Rusya ile savaş ilan etmek istemesi padişah tarafından hoş karşılanmamıştır. 1710 yılında azledilip Midilli adasına sürülmüştür. Daha sonra 1711 yılında idam edilmiş olup kabri Divanyolu’ndaki külliyededir. Daha sonra Sultan II. Mahmut tarafından bir hünkar mahfili yaptırmıştı. Bu arada yapı yeniden onarılmıştır. Yapı iki katlıdır. Caminin alt katındaki odalar gemi kaptanlarına tahsis edilmiştir. Yapı 1970 yılında yeniden betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Duvarlar kesme taş ile yapılmış havası verilmiştir. Yapının kubbesi kaldırılmış ve düz bir ahşap çatı inşa edilmiştir.
Yapı kare planlıdır. Camiye son cemaat yerinden girilmektedir. Asıl kullanılan kapı kuzey cephesinden merdivenle çıkılan giriştir. Harim giriş kapısının sağ ve sol tarafı mahfiller bulunmaktadır. Bütün duvarlar yerden tavana kadar çinilerle kaplıdır. Yan duvarlarda uzun sivri kemerli dört pencere bulunur. Mihrap duvarında da sivri kemerli iki pencere bulunur. Yapının çatısı ahşap ve kiremit kaplıdır. Mihrap yarım yuvarlak niş şeklinde olup, üzerindeki kitabe 1707 tarihlidir. Güneydoğu köşesindeki vaaz kürsüsü ve minber ahşaptır. Minare sol cephede olup daha sonra betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar