Hasköy Kiremitçi Ahmet Çelebi Camii
Kiremitçi Ahmet Çelebi Camii veya Kiremitçi, Kırmızı Minare Cami; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Haliç’in kuzey kıyısında Hasköy Piri Pasa Mahallesi’nde, Kalayçıbahçe Caddesi ile Kırmızı Minare Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. Batısında parkın yer aldığı caminin doğu ve kuzeyinde fabrika ve atölyeler bulunmaktadır. Caminin güneyinde haziresi, güneybatısında ise Halil Ağa Sıbyan Mektebi ve Mustafa Ağa Çeşmesi yer alır. Kiremitçi Cami’nin banisi, Kiremitçi Ahmet Çelebi’dir.1456 yıllarında inşa edilmiştir. Mimar Sinan tarafından onarılan caminin onarım tarihi ve ikinci banisi bilinmemektedir. Yazıtına göre, 1890 yıllarında Sultan II. Abdülhamit tarafından üçüncü kez inşa ettirilmiştir. Caminin, 18. yüzyıl ortalarında duvarları kagir, çatısı, mahfili ve minberi ahşap, minaresi kırmızı tuğladandır. 19. yüzyıldaki üçüncü yapımında, Sinan dönemindeki onarımına ilişkin özelliklerini yitirmiştir. 1992 yılında gerçekleştirilen onarımda, tavan, manastır tonozu biçiminde ve betonarme olarak yeniden yapılmış ve tonoz, dört yuvarlak sütuna oturtulmuştur. Caminin son cemaat yeri ve girişi batı yönündedir. Son cemaat yeri kapalıdır ve hizmet mekanlarına geçiş sağlar. Üzerinde bir mahfil bulunur ve girişi buradan sağlanır. Harim içinde asıl mahfil bulunur. Ahşaptandır ve kuzey duvarı boyunca uzanmaktadır. Kiremitçi Cami’nin doğu ve güney duvarlarında, yuvarlak ve kemerli ikişer pencere ile üst kat seviyesinde, ortada birer fil gözü pencere bulunmaktadır. Batı duvarında ise, ahşap camekanlı pencere yer almaktadır. Dışa taşkın mihrap, yarım silindir biçimindedir ve ahşap minber yeniden inşa edilmiştir. Caminin özgün kalabilmiş tek elemanı, tuğla minaresidir. Kare kaide üzerine oturan minarenin çokgen gövdesi sıvasızdır. Şerefe altında konsollar yer alır ve şerefe ile külah, 19. yüzyıl sonlarına tarihlenir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar