Hasköy Keçeci Piri Camii
Keçeci Piri Camii veya Keçeci Mehmet Ağa Cami; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Haliç’in kuzey kıyısında Hasköy Keçeci Piri Mahallesi’nde, Keçeci Piri Cami Sokağı ile Kiracı Odaları Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. Caminin doğu cephesini oluşturan avlu duvarı üzerinde, 1706 tarihli Eyüp Ağa Çeşmesi bulunmaktadır. Hadika’ya göre banisi Keçeci Mehmet Ağa olan mescidin, vakıf kayıtlarına göre, banisi Haznedar Eyüp Ağa’dır. Sultan III. Ahmet döneminde yeniden yaptırılmış ve bir minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Yapım tarihi tespit edilememiş olan cami, 19.yüzyılda esaslı bir onarım geçirmiştir. Son onarım ise 1980 tarihlidir. Bu onarımda, ahşap cepheler sıvanmış, batı yönüne betonarme bir ek bölüm yapılmıştır. Ahşap cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üzeri, kiremitli kırma bir çatı ile örtülüdür. Doğusunda yer alan küçük avlunun üzerinin bir bölümü kapatılmıştır. Buraya geçiş, yuvarlak kemerli bir kapı ile sağlanır. Avluda, çeşme haznesi ile baninin ve aile efradının kabirleri yer alır. Son cemaat yerine avludan ulaşılır. Önceleri ahşap olan son cemaat yeri, sonradan kagire dönüştürülmüştür. Batısında yer alan merdivenle, üst kat mahfiline ulaşım sağlanır. Son cemaat yerinden yuvarlak kemerli ve ahşap söveli bir kapı ile ulaşılan cami harimi, ahşap tavanlıdır. Kare tavan göbeğinde, madeni barok bezeme yer alır. İbadet mekanı, dikdörtgen biçimli giyotin pencereler ile aydınlatılmaktadır. Girişin doğu ve batısında birer maksure yer alır. Batı duvarının ortasında, dış cepheye bitişik gövdesi sıvalıdır. Minareye, caminin batı maksuresinin zemininden açılan bir kapaktan ve bodrum kattan ulaşılır. İbadet mekanı içinde, minberden ayrı olarak bir de vaaz kürsüsü bulunur. Ahşap olan altı köseli mihrap ise dışa taşkındır. Mihrap, sivri kemerli olup, kademeli bir niş olarak düzenlenmiştir. Nişin içinde, zincirle sarkıtılan bir kandil motifi yer alır. Caminin bodrum katı, sıbyan mektebi olarak düzenlenmiştir. Buraya, sokak kotu altında kalmış olan kuzey cephesinden bir merdivenle ulaşılır. Bodrum katın kuzey batı kösesinde minare girişi bulunur. Bu katın güney kısmı, bir seki ile yükseltilip, kafesli parmaklıklarla çevrilerek bir türbe haline getirilmiştir.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar