Fındıklı Çifte Saraylar
Çifte Saraylar veya Cemile Sultan Sarayı ile Münire Sultan Sarayı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Fındıklı Meclisi Mebusan caddesi üzerinde Çifte Saraylar veya Salıpazarı Sarayları olarak da adlandırılırlar. Sultan Abdülmecit’in kızları Cemile Sultan ve Münire Sultan için 1856 ile 1859 yılları arasında inşa ettirdiği bu sarayların mimarı Garabet Amira Balyan’dır. Binalar, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır.
CEMİLE SULTAN SARAYI

Çifte Saraylardan Molla Çelebi Camisi’ne yakın olan veya kuzeyde olan Cemile Sultan Sarayı’dır. Sarayın yapımı, Mahmut Celalettin Paşa ile evlendirilen Cemile Sultan’ın düğününden altı ay sonra tamamlanmıştı. İnşaatın tamamlana kadar eşiyle birlikte Emirgan’da Mısırlı İbrahim Paşa Yalısında oturan Cemile Sultan, Nisan 1859’dan itibaren bu sarayda yaşadı. Hayatının son döneminde doktorların tavsiyesi üzerine bu saraydan ayrılmış; önce Göztepe, sonra Erenköy’de yaşamıştır. Cemile Sultan’dan sonra Sultan  Abdülaziz’in kızlarından Nazime Sultan ile eşi Derviş Paşazade Ahmet Paşa bir süre bu sarayda ikamet etmiştir. Meclis-i Mebusan binası olarak kullanılan Çırağan Sarayı’nın 1910’daki yangında harap olmasının ardından Cemile Sultan Sarayı, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan olarak kullanılmak üzere Nazime Sultan varislerinden satın alındı; 1913-1920'de meclis binası işlevini gerçekleştirdi ve Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecindeki son meclis oturumlarına tanıklık etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra bazı İstiklal Mahkemesi davaları bu binada görüldü. Dönemin ünlü gazetecileri Hüseyin Cahit (Yalçın), İkdamcı Ahmet Cevdet Oran, Velit Ebüzziya’nın vatana hıyanet suçundan yargılandığı dava 15-31 Aralık 1923’te bu binada gerçekleşti.1926 yılından itibaren Güzel Sanatlar Akademisi Cemile Sultan Sarayı’na taşındı ancak saray, 1948 yılında çıkan bir yangından harap oldu. Sedat Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan tarafından hazırlanan proje doğrultusunda yeniden inşa edilen saray, 1953 yılından itibaren Güzel Sanatlar Akademisi’nin bir parçası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Binanın, geçmişte Osmanlı Parlamentosu Meclis-i Mebusan Salonu ve İstiklal Mahkemesi Salonu olarak kullanılmış olan salonu, günümüzde Konferans Salonu olarak kullanılır.

MÜNİRE SULTAN SARAYI

Çifte Saraylar’dan Tophane yönünde olan güneydeki Münire Sultan’a tahsis edilmişti. 1882 yılında henüz 18 yaşında olan Münire Sultan’ın ölümünden sonra saray, önce Sultan Abdülaziz’in kızı Saliha Sultan’a sonra Sultan Abdülmecit’in kız kardeşi Adile Sultan’a tahsis edildi. Bazı kaynaklarda önce Adile Sultan, Sonra Saliha Sultan’a geçtiği şeklinde belirtilir. “Adile Sultan Sarayı” adıyla da anılan saray, Adile Sultan’ın 1899’da ölümünden sonra Sultan Abdülaziz’in damadı Ahmet Zülküf Paşa’ya geçti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra III. Kolordu Komutanlığı karargahı olarak kullanılan bina daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Atatürk kız lisesi olarak hizmet verdi. Bina, 1969 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne devredildi. Sedat Hakkı Eldem’in projesi ile yeniden inşa edildi ve 1975 yılından itibaren 21 Kasım 1975’te öğrenime açıldı.

Kasırlar - Saraylar

Turan Aknc Kitaplar