Büyükada Wiliam Joseph Jones Köşkü 33
Wiliam Joseph Jones Köşkleri; İstanbul Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mevkii Çankaya Caddesi üzerinde olup kesin inşa tarii belli değildir. Wiliam Joseph Jones İstanbul’da görev yapan İngiliz Büyükelçisi idi. Kendisi üç ayrı köşk inşa ettirmişti. Büyükelçi kışları Beyoğlu Galatasaray’daki sefarette yazları büyük adadaki köşklerde kalırdı. Bu köşk Büyükelçi Wiliam Joseph Jones vefat edince oğluna kaldı. Oğlu Cyril Robert Jones mühendislik yapıyordu. O da uzun yıllar bu köşkleri kullandı. Eşinin vefatı üzerine bu köşkleri sattı. Köşkler 33 numaralı yapı, 50 numaralı yapı ve 52, 54 numaralı köşkler bulunmaktaydı. Köşklerin iki tanesinde yüksek kuleler bulunmaktadır.
33 numaralı köşk bir ahşap köşktür. Yapı üç katlıdır. Giriş katı kagirdir. Diğer iki kat ahşaptır. Köşk mimarisinde daima varsa bodrum katı ve giriş katı kagirdir. Zemin katı mutlaka rutubete karşı kagir yapılır. Ahşap binalardaki zaman içindeki deformasyona karşı kagir kısım gereklidir. Yapı sivri külahlı bir kulesi bulunur. Çatı kuş yuvası şeklinde dik açılıdır. Buraya konan ciahnüması ve saçaklı balkonu ile masal şatolarını andırır. Etrafındaki bol ağaçlı haliyle muhteşem bir köşktür. 1937 yılında bu yapı Emlak ve eytam Bankası tarafından satın alınmıştır. Kapı girişinde hala ‘’wjj’’ harfleri monogram şeklinde halen durmaktadır. Yapıda İngiliz mimarisinin özellikleri görülür.

Büyükada Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar