Büyükada Meziki Köşkü
Meziki Köşkü; İstanbul Adalar İlçesi Büyükada, Malül Gazi Caddesi üzerinde bulunan bu köşk 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Levantenlere ait olan Meziki Köşk'ü 20. yüzyılın başlarında Şahbaz ve daha sonra da Karayan ailelerinin mülkiyetine geçmiştir. Günümüze oldukça iyi bir durumda gelen bu yapı caddeden geride yer alıp, üç katlı ve bir de çatı katından oluşmaktadır. Kagir köşkün dış görünümü kütlevi olup, dikdörtgen olarak planlanmıştır. İtalyan mimarisine benzeyen köşkün cephelerinde ampir ve neo rönesans üslubu görülmektedir. Cephesi basık kemerli profilli pencerelerle hareketlendirilmiştir. Köşkün bir ve ikinci katların önlerinde balkonlar yer almaktadır. Zemin katın girişi yanlardaki ince, uzun pencerelerle çevrilmiştir. Kat aralarına silmeler yerleştirilmiş, iç mekanlarda eklektik süslemelere yer verilmiştir. Bazı yerlerde de bitkisel motifler ve peyzajlar görülmektedir. Meziki köşkü 1.sınıf tarihi eser olduğundan korunması gereken kültür varlıkları listesinde yer almaktadır. Yapının odaları dekorasyonu orjinal dokuya sadık kalınarak dönemin mobilyalarıyla dekore edilmiştir. Köşkte toplam 15 adet odaya sahip olan köşkümüz, bir dönem televizyonda yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisi ve birçok reklam filminde mekan olarak kullanılmıştır.

Büyükada Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar