Büyükada Cemal Bey Köşkleri
Cemal Bey Köşkleri; İstanbul Adalar ilçesi Büyükada Maden Mahallesi Malul Gazi Caddesi üzerinde 15 ve 17 numaralı arsalara inşa edilmiştir. Cemal Bey adaya yerleşen ilk Türklerden biridir. Köşklerinde devrin Edebiyat Sohbetleri yapılırdı. Yahya Kemal, Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Tahsin Nahit gibi ünlü edebiyatçılar bu sohbetlere katılırdı. Cemal Bey’in kızı Şefika Hanım Viyana’da eğitim görmüştür. Şefika Hanım bu edebiyatçılardan Şair Tahsin Nahit’le evlenmiştir. Bu evlilikten doğan Prof. Mine Urgan bu köşklerde büyümüştür. Tahsin Nahit 32 yaşında vefat etmiş ve mezarı Büyükada’dadır. Bu evlilikten sonra Şefika Hanım Falih Rıfkı Atay ile evlenmiş ve bu evlilik on yıl sürmüştür. Baba Cemal Bey 1915 yılında vefat edince kızı Şefika Hanım bu köşkleri Emine Halide Hanıma ve Madam Agavni’ye satmıştır. 17 numaradaki Köşk daha sonra yıkılarak kagir hale getirilmiştir.

Büyükada Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar