Büyükada Anadolu Kulübü
Anadolu Kulübü Binası; İstanbul Adalar İlçesi Büyükada Nizam mahallesinde inşa edilmiştir. Yapının mimarı ve kesin inşa tarihi bilinmemektedir. İngiliz Yat Kulübü iken Anadolu Kulübü olarak devir alınmıştır. Bugün 350 yataklı beş büyük bina mevcut olup biri idare binası, biri oyun binası ikisi ise tarihi eser niteliğinde köşktür. Birisi yıkılan eski beyaz evin yerine yapılan büyük binadır. Bir diğeri ise 1979’da yanan ve tekrar onarılarak 1981 yılında hizmete açılan beyaz binadır. Beşinci ise sitenin en eski binası olan sarı ev’dir ve giriş katı oyun salonudur. Bunlardan başka açık ve kapalı oyun salonları, açık ve kapalı lokanta bulunmaktadır.
Anadolu Kulübü, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Atatürk’ün yönergesiyle, toplumsal gelişmeye katkıda bulunması için, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde 31.10.1926 yılında; o günün Bakanlar Kurulu tarafından kurulmuştur. Yönetim Kurulunu da yine o günün Bakanlar Kurulu oluşturmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Atatürk’ ün silah arkadaşı ve devlet adamı Başbakan İsmet İnönü, Yönetim Kurulu Üyeleri de Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Milli Savunma Bakanı Recep Peker, Denizcilik Bakanı İhsan Divetçiler, İçişleri Bakanı Cemil Ubaydın, Maliye Bakanı Abdülhalik Renda, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Bayındırlık Bakanı Behiç Erkin, Ticaret Bakanı Rahmi Köken, Sağlık Bakanı Refik Saydam’ dan oluşmuştur.

Cumhuriyet öncesi dönemde Büyükada’nın en önemli sosyal kuruluşu, özgün adı; The Brinhipo Yat Kulübü Compani Limited Şirketi olan Yat Kulübü idi. Kısa bir dönem adı Büyükada Yat Kulübü Osmanlı Anonim Şirketi olan Yat Kulübü, 1924 yılındaki adını Büyükada Yat Kulübü Türk Anonim Şirketi olarak değiştirmişti. Büyükada Yat Kulübü, 1937 yılında özellikle Emlak ve Eytam Bankası’na olan borcunu ödeyemez duruma gelmiş, mallarının icra yoluyla satılacağı duyurulmuştu. Uzun yıllar Anadolu Kulübü yöneticiliğini yapmış olan 28 numaralı üye Hasan Saka’nın izni ve yardımı ile Anadolu Kulübü üyelerinin yazlık dinlenme ve eğlenme gereksinimi için, Büyükada Yat Kulübü’nün yapı ve tesislerinin satın alınma kararı alınmıştı. Bunun üzerine icraya başvurulmuş ve Yat Kulübü’nün bütün yapıları ve tesisleri ellişer bin liralık iki tapu ile 100.000.- liraya satın alınmıştı.

1937 Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi Nizamnamesi’ne göre; “ Ankara Anadolu Kulübü, Büyükada’da kendi üyeleri arasında sosyal ilişkilerin ve dinlenme ihtiyacının gereğinin sağlanmasına ve kolaylaşmasına hizmet etmek üzere Anadolu Kulübü’nün Büyükada Şubesi adı ile bir Kulüp kurulmuştur.”

Büyükada Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar