Beyoğlu Kamer Hatun Camii
Kamer Hatun Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Refik Saydam Caddesi’ne cepheli olarak 1514 tarihinde inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın sütannesi Kamer Harun tarafından inşa ettirilmiştir. 1870 yılında Beyoğlu yangınında tahrip olmuştur. 1911 yılında Vakıflar Müdürlüğü tarafından Mimar Kemalettin’e yeniden kesme taştan inşa ettirilmiştir. Tarlabaşı Caddesinin istimlakları sırasında diğer binalar yıkılınca ortaya çıkmıştır. Ana girişten içeriye son cemaat yerine girilir. Burası üç açıklıklı bir mekandır. Son cemaat yerinden iki kapılı bir giriş ile harime girilir.
Harim beş sıralı saf bulunur. Camide 150 kişi namaz kılma imkanı bulunmaktadır. Caddedeki istimlaklardan önce caminin sadece bir cephesi caddeden görülmekte idi. Bu bir şekilde caminin prestij cephesi idi. Caminin üç kısımlı bir görünümü bulunmaktadır. Bu cephede pencere etrafları türkuaz renkli çinilerle kaplanmıştır. Üst katta üç adet sivri kemerli pencere bulunur. Alt katlarda ise üç adet dikdörtgen pencere bulunur. Minarede bu cephededir. Minare kesme taştan tek şerefeli düz bir minaredir. Yapının çatısını gizleyen mukarnaslı bir saçak bulunur. Mihrap alçıdan imal edilmiştir. Vaaz kürsüsü ve minber ahşaptan yapılmıştır. Caminin iç harim bölümünün iki yanı mahfiller bulunmaktadır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar