Beşiktaş Vişnezade Camii
Vişnezade Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Vişnezade Camii Önü Sokak ile Vişnezade Tekke Sokaklarının kesiştiği köşede 1664 tarihinde Şeyhülislam Zekeriya Efendi’nin torunu ve Vişne Lütfullah Efendi’nin oğlu Kazasker Vişnezade Mehmet İzzet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mimari planı dikdörtgen formdadır. Cami kagir duvarlı, ahşap çatılı üstü kiremit örtülü tek minareli bir yapıdır. Toplam alanı 724 metrekare olan Vişnezade Camii’nin iç alanı 170 metrekaredir. Yapı enlemesine dikdörtgen planlıdır. Geniş bir alan içinde bulunan caminin son cemaat yerine, kuzey tarafında bulunan avlusundan kıble istikametinde açılan ve üstünde yatay dikdörtgen şeklinde küçük bir penceresi bulunan ahşap iki kanatlı bir kapıdan girilir. Son cemaat yeri camiye sonradan ilave edildiği anlaşılan, doğu batı istikametinde yatay dikdörtgen planlıdır. Ahşap olan tavanında üç avize bulunmaktadır. Cephe duvarları sade krem rengi boyadır. Son Cemaat Yeri’nin doğu duvarında 2, batı duvarında 1, kuzey duvarında 4, harim duvarında ise 3 pencere olmak üzere toplam 10 adet dikdörtgen plânlı ahşap doğrama ve demir parmaklıklı penceresi vardır. Bu mekânın sol köşesinde ahşap bölmeyle ayrılmış imam odası bulunmaktadır.
Son Cemaat yerinin batı duvarının güneyindeki köşeden açılan bir kapı ile minareye geçilir. Minare kapısının hemen yakınında güney duvarından açılan bir kapıdan da üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılır. Son cemaat yerinden kıble istikametinde açılan iki kanatlı ahşap bir kapıdan harime girilir. Yatay dikdörtgen planlı olan harimin kasetli tavanı ahşap, duvarları sade krem rengi yağlı boya ile boyanmıştır. Harimin cephe duvarlarında bulunan çift sıra pencereler, ferah ve aydınlık bir ortam oluşturmaktadır. Alt sırada bulunan yedi adet pencere dikdörtgen planlı, ahşap doğrama ve demir parmaklıklıdır. Üst sırada bulunan on adet küçük pencereler ise kare planlı ve ahşap doğramadır. Mihrabı; Sade bir niş görünümünde ve Kütahya çinisi ile kaplanmıştır. Minberi ile vaaz kürsüsü ahşap ve sade görünümlüdür. Taban bordo zemin üzerine lacivert kuşaklı seccade tipi halı ile döşenmiştir. Harim giriş kapısının sağında ve solunda ahşap parmaklıklı müezzinlikler bulunmaktadır. Son cemaat yeri harim duvarının batı köşesinden açılan bir kapı ile harimin kuzey cephesinde bulunan kadınlar mahfiline geçilir. Kadınlar mahfilinin tavanı ahşaptır. Mahfilin harime bakan cephelerinin kenarları da ince ahşap parmaklıklarla çevrilmiştir.

Caminin minberi, vaaz kürsüsü, kasetli tavanı, maksurelerin üstü, müezzin mahfili, kadınlar mahfili, son cemaat yerinin tabanı ve çatısı komple ahşaptır. Sonradan ilave edildiği anlaşılan son cemaat yeri üstü ile birlikte, cami’nin kiremit örtülü olan çatısı iki kademeli bir görünüm arz etmektedir. Caminin sağ tarafında yer alan taş minaresi tek şerefeli ve kesme taştan yapılmıştır. Minarenin kürsüsü kare, gövdesi silindirik formludur. Şerefe korkuluklarında yıldız kabartmalar bulunmaktadır. Cami yapıldığından bu yana günümüze kadar pek çok onarım geçirmiştir. En son 1995 yılında elektrik kontağından çıkan yangın sonuncu dört duvardan ibaret kalan cami, Sait Akbıyık tarafından aslına uygun olarak restorasyonu yapılarak 1997’de yeniden ibadete açılmıştır. Caminin doğu ve kıble tarafında da içinde ağaçları bulunan bir bahçesi vardır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar